×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 6,955 articles on Polandball Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  Polandball Wiki

  Siema! I am a fan of Polandball from Poland Poland-icon.png, Mazovia Duchy of Masovia-icon.pngKingdom of Poland-icon.png, Płock Płock-icon.png. Most often on this wiki I complete information about my country or adding more historical countries.

  Visit the Polish Polandball Wiki / Odwiedź polską wiki:

  Polish wiki link

  My pages[edit | edit source]

  Pages to create (Giving by Crazyball)[edit | edit source]

  My templates[edit | edit source]

  My comics and maps[edit | edit source]

  Polish dictionary[edit | edit source]

  Polska Piłka - Polandball (we [poles] use polandball)

  Siema, Cześć -Hi, hello

  Do zobaczenia, Cześć -See you

  Dzień dobry -Good day, good morning

  Dobry wieczór -Good evening

  Miło cię spotkać -Nice to meet you

  Mam na imię ...... . -My name is ........ .

  Jak masz na imię? -What's your name?

  Jak się czujesz? -How are you?

  Przepraszam -Excuse me, I am sorry

  Lubię cię -I like you

  Kocham cię -I love you

  ile masz lat? -How old are you?

  Zapraszam cię -I invite you

  Co mogę dla ciebię zrobić? -What can I do for you?

  Pomocy -Help

  Pomóż mi -Help me

  Zgubiłem coś -I've lost something

  Gdzie jest ..... ? -Where is ....... ?

  Jak mam tam iść? -How do I go there?

  Ulica -Street

  Droga -Road

  Las -Forest

  Most -Bridge

  Miasto -City, town

  Wieś, miasteczko -Village, country

  Kraj - Country

  Przystanek autobusowy - Bus stop

  Lotnisko -Airport

  Stacja kolejowa -Railway station

  Ambasada -Embassy

  Sklep -Shop

  Samochód -Car

  Autobus, bus -Bus

  Pociąg -Train

  Tramwaj -Tram

  Metro - Subway

  Samolot - Plane

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.