×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 7,143 articles on Polandball Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  Polandball Wiki

  Siema! I am a fan of Polandball from Poland Poland-icon.png, Mazovia Duchy of Masovia-icon.pngKingdom of Poland-icon.png, Płock Płock-icon.png. Most often on this wiki I complete information about my country or adding more historical countries.

  Visit the Polish Polandball Wiki / Odwiedź polską wiki:

  Polish wiki link

  My pages

  Pages to create (Giving by Crazyball)

  My templates

  My comics and maps

  Polish dictionary

  Polska Piłka - Polandball (we [poles] use polandball)

  Siema, Cześć -Hi, hello

  Do zobaczenia, Cześć -See you

  Dzień dobry -Good day, good morning

  Dobry wieczór -Good evening

  Miło cię spotkać -Nice to meet you

  Mam na imię ...... . -My name is ........ .

  Jak masz na imię? -What's your name?

  Jak się czujesz? -How are you?

  Przepraszam -Excuse me, I am sorry

  Lubię cię -I like you

  Kocham cię -I love you

  ile masz lat? -How old are you?

  Zapraszam cię -I invite you

  Co mogę dla ciebię zrobić? -What can I do for you?

  Pomocy -Help

  Pomóż mi -Help me

  Zgubiłem coś -I've lost something

  Gdzie jest ..... ? -Where is ....... ?

  Jak mam tam iść? -How do I go there?

  Ulica -Street

  Droga -Road

  Las -Forest

  Most -Bridge

  Miasto -City, town

  Wieś, miasteczko -Village, country

  Kraj - Country

  Przystanek autobusowy - Bus stop

  Lotnisko -Airport

  Stacja kolejowa -Railway station

  Ambasada -Embassy

  Sklep -Shop

  Samochód -Car

  Autobus, bus -Bus

  Pociąg -Train

  Tramwaj -Tram

  Metro - Subway

  Samolot - Plane

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

  Recent changes

 • UndertaleGamer1000 • 1 hour ago
 • 1984Q8 • 1 hour ago
 • Muslimsoldier • 1 hour ago
 • 1984Q8 • 1 hour ago
 • Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.